În anul Centenarului ne propunem să evocăm contribuția slujitorilor bisericii la crearea statului național unitar român. De la preoții de mir, pâna la ierarhii celor trei ținuturi românesti, eforturile conjugate ale bisericii au facut posibilă îmbărbătarea românilor întru susținerea idealului național. Nu au fost numai ierurgiile de binecuvântare, dar și sacrificiile făcute de preoții militari în marele război. În pastorala sa, rostită în ziua de 1 decembrie 1918 – atunci când la Alba Iulia s-a decis unirea Transilvaniei – I.P.S. Pimen, Mitropolitul Moldovei a afirmat un crez comun românilor : ” Trăim vremuri mari. Visul străbunilor noștri, al marilor voievozi Mihai Viteazul și Ștefan cel Mare despre unitatea tuturor românilor s-a împlinit… această unire s-a făcut ca o dreaptă răsplată pentru suferințele și jertfele pe care le-a făcut poporul nostru românesc.” In Transilvania, biserica de neam, ortodoxă, dar și episcopii bisericii unite cu Roma ( greco-catolice ) au susținut împreună, cu devotament, Unirea. Vladimir, Cavaler de Repta, Mitropolitul Bucovinei a stat neclintit alături de ideea reîntregirii. Cei care luptaseră îndelung pentru identitatea confesională a românilor s-au aflat alături de popor, consfințind un ideal național. În Basarabia , arhimandritul Gurie Grosu ( mai apoi mitropolit ) a dedicat unirii eforturile sale arhieresti alături de preoții basarabeni. Toate aceste strădanii au continuat după Reîntregire, când și-a început activitatea Comitetul de Unificare a Bisericilor din România Mare.
Vă invităm marți 18 septembrie 2018, ora 18:00 la Clubul Țăranului când invitații noștri vor evoca contribuția preoților români la realizarea Marii Uniri.

Pin It on Pinterest